15 Sebab Kenapa Rugi Jika Tidak Ada Akaun SameDay.my?

Hye! Terima kasih kerana melayari platform eMarketplace SameDay.my ini.
Saya Miindah Osman iaitu Direktor kepada syarikat MAM Legacy International Sdn Bhd yang memiliki platform SameDay.my ini. Saya akan terangkan apakah kegunaan, kebaikan dan keunikan fungsi SameDay.my supaya mudah difahami bagaimana ia dapat membantu usahawan tempatan iaitu vendor untuk membuat jualan & pemasaran produk atau perkhidmatan masing-masing ke suluruh Malaysia.

1. Macam buku ‘Yellow Pages’ Online’

Secara umumnya, SameDay.my berfungsi macam buku ‘yellow pages’ yang menyenaraikan pelbagai jenis produk mahupun perkhidmatan, tetapi dengan cara moden iaitu secara atas talian. Ia turut dilengkapi dengan butang pembelian atau tempahan di mana fungsi ini dikenali pada hari ini sebagai ‘ecommerce’. Ini bermaksud, para pembeli atau pelanggan boleh membuat belian dan tempahan atas talian menerusi SameDay.my. Fungsi ini sama macam Shopee dan Lazada yang membenarkan pembelian daripada pelbagai jenis usahawan iaitu vendor pada masa yang sama.

2. Produk & Servis Dalam Satu Platform Yang Sama

Kelebihan SameDay.my adalah apabila tidak hanya fokus kepada produk, namun memberikan juga peluang kepada usahawan (vendor) yang terlibat dengan bidang perkhidmatan atau bidang professional. Mereka kini boleh turut sama menggunakan platform SameDay.my untuk menawarkan temujanji atau slot tempahan perkhidmatan yang mereka tawarkan. Contoh usahawan (vendor) yang dapat dibantu adalah seperti usahawan (vendor) hotel & rumah tumpangan, salon rambut, cikgu tusyen, agen takaful, agen hartanah, perunding kewangan, klinik, mekanik kereta, pembantu rumah, khidmat cuci kereta atau rumah, arkitek, baikpulih penghawa dingin dan mesin basuh, serta ramai lagi. Bukan itu sahaja, usahawan (vendor) boleh membenarkan pelanggan untuk menetapkan tarikh dan masa setiap perkhidmatan yang diperlukan. Sudah pastilah SameDay.my ini amat berbeza dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Shopee dan Lazada.

3. Tawaran Penghantaran Pada Hari Yang Sama

Berbeza daripada Shopee dan Lazada yang menawarkan khidmat penghantaran pembelian menggunakan kurier, SameDay.my turut membenarkan penghantaran menggunkan motor atau kereta pada tarikh yang ditempah oleh pembeli. Ini juga bermaksud pembeli boleh mendapatkan penghantaran pada hari yang sama! Yang lebih menarik, dengan adanya perkhidmatan penghantaran menggunakan motor atau kereta ini, maka pembeli lebih mudah untuk membuat tempahan kek, hadiah, hamper, atau jambangan bunga! Buat masa ini, perkhidmatan penghantaran motor, kereta dan perkhidmatan penghantaran pada hari yang sama ini ditawarkan untuk 5 lokasi iaitu Lembah Klang, Ipoh, Pulau Pinang, Melaka dan Johor Bahru. Kami sedang mengembangkan rangkaian penghantaran dan akan kemas kini kawasan liputan daripada masa-ke semasa.

4. Penawaran Pakej Langganan Dengan Bayaran Berulang Untuk Lebih Penjimatan Kepada Pelanggan Setia

Usahawan (vendor) di SameDay.my juga boleh mengenakan caj berkala atas perkhidmatan berkala yang ditawarkan. Antara contoh perkhidmatan yang akan mendapat manfaat adalah seperti perkhidmatan servis penghawa dingin di mana usahawan boleh menawarkan pakej langganan bulanan dengan caj lebih rendah sebagai galakan dan menghargai kesetiaan pelanggan. Servis mekanik juga boleh mendapat perhatian di kalangan pelanggan yang mahu kenderaan mereka diselenggara mengikut jadual. Begitu juga dengan salon rambut, spa dan mungkin juga perawatan wajah. Namun usahawan (vendor) tidak semestinya wajib memberikan diskaun kepada pelanggan seperti contohnya perkhidmatan cikgu tusyen. Ini bermaksud cikgu tusyen tetap boleh menggunakan fungsi pakej langganan bulanan bagi pendaftaran pelajar baru tanpa perlu memberikan sebarang tawaran diskaun kerana sifat perkhidmatan itu yang sememangnya memerlukan jadual kelas yang berkala.

5. Iklankan Jawatan Kosong

Bagi membantu usahawan untuk maju ke depan dengan tenaga kerja yang mencukupi, SameDay.my membenarkan usahawan (vendor) untuk mengiklankan jawatan kosong secara percuma. Pemohon boleh muatnaik resume masing-masing untuk memudahkan usahawan (vendor) membuat saringan bakal pekerja. Ini juga akan meningkatkan aliran trafik kepada SameDay.my dan bakal membantu menaikkan jualan semua usahawan (vendor) di SameDay.my.

6. Sistem Pengurusan Pekerja

SameDay.my membenarkan usahawan (vendor) untuk mendaftarkan pekerja masing-masing dalam platform SameDay.my untuk menguruskan jabatan masing-masing yang berkaitan dengan perkhidmatan yang ditawakan oleh SameDay.my.

7. Kedai Atas Talian Percuma Dalam SameDay.my

Di zaman ini ramai usahawan yang inginkan kedai atas talian milik sendiri. Oleh itu ramai yang berlumba-lumba untuk membuat websit ecommerce. Namun tak semua yang mempunyai kemampuan. Oleh itu, jangan bimbang kerana SameDay.my menawarkan kedai atas talian sendiri dalam SameDay.my.

8. Tulis Blog dan Peluang Viral

Ramai usahawan teringin untuk menulis blog untuk tujuan memasarkan kelebihan diri sendiri, produk, perkhidmatan mahupun pencapaian masing-masing supaya dapat diketahui oleh pasaran masing-masing. Untuk pengetahuan, semua ahli yang telah mendaftar akaun secara percuma di SameDay.my bebas untuk menulis blog dan mengumpul pengikut. Semua blog ini akan dipaparkan di Profil setiap ahli. Yang paling best, sekiranya ahli mempunya akaun usahawan (vendor), blog ini juga akan dipaparkan sebagai artikel di kedai mini online masing-masing yang tersenarai di SameDay.my.

9. Membantu Pemasaran Platform Jualan Sedia Ada

Satu lagi kelebihan SameDay.my adalah juga membenarkan usahawan yang ingin menarik trafik dari SameDay.my supaya membuat belian daripada laman web ‘ecommerce’ mereka sendiri, muka jualan atas talian, whatsapp, wasep.me, ordersini, onpay, shopee, lazada, grabfood, food panda, ebay dan lain-lain platform.

10. Sistem Pemasaran Afiliasi Untuk Menaikkan Jualan

SameDay.my menggunakan strategi pemasaran afiliasi di mana setiap afiliasi akan mempromosikan produk atau perkhidmatan yang mereka suka. Setiap afiliasi akan dibayar untuk setiap jualan yang berjaya oleh diri mereka sendiri, mahupun oleh ahli kumpulan mereka.

11. Sistem Ganjaran Pekerja dan Duta

Dengan SameDay.my, para usahawan (vendor) kini boleh melancarkan kempen jualan untuk pekerja atau duta mereka. Pekerja atau duta ini kemudian boleh dibayar oleh usahawan (vendor) ini tadi dengan ganjaran yang setimpal dengan jumlah jualan yang telah pekerja atau duta ini bawa.

12. Lengkap Dengan Sistem Media Sosial & Forum

Tahukah juga bahawa SameDay.my juga membenarkan ahli yang telah mendaftar akaun percuma untuk mendapatkan manfaat media sosial yang sama seperti Facebook. Ya, macam Facebook. Anda boleh muat naik status, melihat status terkini kawan-kawan, komen, suka, kongsi, cipta kumpulan, dan banyak lagi. Malah fitur tambahan seperti forum turut ditambah bagi memberi kemudahan kepada ahli kumpulan yang dicipta untuk membuat rujukan ke atas apa-apa topik yang pernah dibincangkan.

13. Mesyuarat Kumpulan Atas Talian

SameDay.my turut menawarkan mesyuarat atas talian sama seperti Google Meet, Zoom, dan Skype. Namun keunikan SameDay.my apabila fitur ini cuma ditawarkan dalam Kumpulan Media Sosial. Ini bermaksud, seseorang perlu mendaftar ahli di akaun sosial dalam SameDay.my terlebih dahulu. Selepas itu barulah boleh untuknya mencipta kumpulan di akaun sosial ini. Fungsi ini sebenarnya sama seperti facebook. Kumpulan yang dicipta di SameDay.my ini juga boleh diatur untuk tatapan umum, privasi dan juga disembunyikan. Kemudian barulah boleh membuat mesyuarat atas talian bersama ahli yang telah menyertai kumpulan ini. Satu ciri unik lain, pencipta kumpulan ini boleh menetapkan sama ada laluan masuk kepada kumpulan ini adalah percuma ataupun berbayar. Dan sekiranya berbayar, pencipta kumpulan boleh menetapkan untuk berkongsi kutipan yuran ini sesama ahli, atau sesama moderator ataupun hanya miliknya seorang.

14.SameDay.my Satu Platform Untuk Semua!

Beli Produk atau Hamper, Sewa Hotel, Langgan Tusyen, Pesan Penghantaran Makanan, Cari Pekerja & Bermedia Sosial

Kerana itu tagline kami adalah Live, Love, Life to The Fullest! Kerana kami mensasarkan untuk menjadikan SameDay.my sebagai pilihan utama untuk semua 🙂

15. Bantuan & Bimbingan Oleh Pengurus Vendor

Di SameDay.my, saya percaya bahawa kami perlu bekerja rapat dengan setiap usahawan (vendor) bagi membantu setiap vendor mendapatkan manfaat terbaik daripada SameDay.my. Oleh yang demikian, setiap usahawan (vendor) boleh menguhubungi Pengurus masing-masing untuk mendapatkan bantuan dan bimbingan berkaitan penggunaan platform SameDay.my ini.

Oleh yag demikian, saya harap penerangan saya secara ringkas kepada setiap fungsi ini dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap kelebihan kepada usahawan (vendor) dan juga ahli yang mendaftar akaun di SameDay.my.

Jadi, saya mengalu-alukan kedatangan anda untuk mendaftar sebagai salah seorang usahawan (vendor) di SameDay.my. Sila klik link di bawah untuk membuat pendaftaran dan mulakan jualan di SameDay.my!

Link pendaftaran vendor: 👉 https://sameday.my/vendor-membership/

Terima kasih.

 

Yang benar,

 

Miindah Osman,

Direktor MAM Legacy International Sdn Bhd.

 


15 Reasons Why You Must Not Miss SameDay.my?

Hye! Thank you for browsing SameDay.my, an eMarketplace platform.

I am Miindah Osman, the Director of MAM Legacy International Sdn Bhd which owns the SameDay.my platform. I will explain the uses, benefits and uniqueness of the SameDay.my function so that it is easy to understand how it can help local entrepreneurs, ie vendors, to make sales & marketing of their products or services throughout Malaysia.

1. Kind of book ‘Yellow Pages’ Online’

In general, SameDay.my works like a ‘yellow pages’ book that lists various types of products and services, but in a modern way that it is actually online. It also comes with a purchase or order button where this function is known today as ‘ecommerce’. This means, buyers or customers can make purchases and reservations online through SameDay.my. This function is similar to Shopee and Lazada which allow purchases from various types of entrepreneurs, ie vendors at the same time.

2. Products & Services In The Same Platform

The advantage of SameDay.my is when it not only focuses on the product, but also provides opportunities to entrepreneurs (vendors) who are involved in the field of services or professional fields. They can now use the SameDay.my platform to offer appointments or booking slots for the services that they offer. Examples of entrepreneurs (vendors) who can be helped are like hotels & homestays, hair salons, tuition teachers, takaful agents, real estate agents, financial consultants, clinics, car mechanics, maids, car or house cleaning services, architects, air conditioners and washing machines repairs, and many more. Not only that, entrepreneurs (vendors) can allow customers to set the date and time of each service they required. Of course, this has made SameDay.my very different from the services offered by Shopee and Lazada.

3. Same Day Delivery Offer

Unlike Shopee and Lazada which mostly offer courier to deliver the purchased products, SameDay.my allows delivery using a motorbike or car on the date ordered by the buyer. This also means buyers can get same day delivery! What’s more, delivery service using motor or car allow SameDay.my’s buyers to order cakes, gifts, hampers, or flower bouquets! Currently, motorbike, car and same-day delivery services are offered for 5 locations, namely Klang Valley, Ipoh, Penang, Melaka and Johor Bahru. We are expanding the delivery network and will update the coverage area from time to time.

4. Offering Subscription Packages With Recurring Payments For More Savings To Loyal Customers

Entrepreneurs (vendors) at SameDay.my can also charge periodic charges for the periodic services offered. Among the examples of services that will benefit are such as air conditioning service where entrepreneurs can offer monthly subscription packages with lower charges as an incentive and to appreciate customer loyalty. Mechanic services can also get attention among customers who want their vehicles to be maintained on schedule. The same goes for hair salons, spas and facials. However, all entrepreneurs (vendors) are not necessarily obliged to give discounts to customers, such as tuition teachers. This means that regular tuition teachers can use the monthly subscription package function for the registration of new students without having to offer any discount offers due to the nature of the service which indeed requires a regular class schedule.

5. Advertise Vacancies

To help entrepreneurs to move forward with a sufficient workforce, SameDay.my allows entrepreneurs (vendors) to advertise vacancies for free. Applicants can upload their resumes to make it easier for entrepreneurs (vendors) to screen potential employees. This will also increase traffic flow to SameDay.my and will help increase sales of all entrepreneurs (vendors) on SameDay.my.

6. Employee Management System

SameDay.my allows entrepreneurs (vendors) to register their employees in the SameDay.my platform to manage their respective departments related to the services offered by SameDay.my.

7. Free Online Shop In SameDay.my

In these days, many entrepreneurs want their own online store. So many are rushing to create an ecommerce website. But not everyone has the affordability. So, don’t worry because SameDay.my offers its own online store in SameDay.my.

8. Write Blogs and Viral Opportunities

Many entrepreneurs want to write a blog for the purpose of marketing their own strengths, products, services or achievements so that it can be known by their respective markets. For information, all members who have registered an account for free on SameDay.my are free to blog and gather followers. All these blogs will be displayed on each member’s Profile. Best of all, if the member has an entrepreneur (vendor) account, this blog will also be displayed as an article in their respective online stores listed on SameDay.my.

9. Assist in Marketing Existing Sales Platforms

Another advantage of SameDay.my is that it also allows entrepreneurs who want to attract traffic from SameDay.my to make purchases from their own ecommerce website, online sales page, whatsapp, wasep.me, ordersini, onpay, shopee, lazada, grabfood , panda food, ebay and other platforms.

10. Affiliate Marketing System To Increase Sales

SameDay.my uses an affiliate marketing strategy where each affiliate will promote a product or service that they like. Each affiliate will be paid for each successful sale by themselves, as well as by members of their group.

11. Employee and Ambassador Remuneration System

With SameDay.my, entrepreneurs (vendors) can now launch sales campaigns for their employees or ambassadors. The employee or ambassador can then be paid by the entrepreneur (vendor) with a reward commensurate from the amount of sales that the employee or ambassador has achieved.

12. Complete With Social Media System & Forum

Did you know that SameDay.my also allows members who have registered a free account to get the same social media benefits as Facebook. Yes, like Facebook. You can upload status, see the latest status of friends, comment, like, share, create groups, and more. Even additional features such as forums have been added to make it easier for group members to make reference to any topic that has been discussed.

13. Online Group Meetings

SameDay.my also offers online meetings similar to Google Meet, Zoom, and Skype. However, the uniqueness of SameDay.my is that this feature is only offered in Social Media Groups. This means, one needs to register as a member for free on the social account in SameDay.my first. Only then can he create a group on this social account. This function is actually the same as facebook. Groups created on SameDay.my can also be arranged for public viewing, privacy and even hidden. Only then can you make online meetings with members who have joined this group. Another unique feature, the creator of this group can set whether access to this group is free or paid. And if paid, group creators can arrange to share this fee collection among members, or among moderators or even just for the creator.

14.SameDay.my One Platform For All!

Buy Products or Hampers, Rent Hotels, Subscribe to Tuition, Order Meals, Find Employees & Social Media

Because of that, that is why our tagline is Live, Love, Life to The Fullest! Because we aim to make SameDay.my the top choice for everyone 🙂

15. Assistance & Guidance By Vendor Manager

At SameDay.my, I believe that we need to work closely with every entrepreneur (vendor) to help every vendor get the best benefits from SameDay.my. Therefore, each entrepreneur (vendor) can contact their respective Managers for assistance and guidance regarding the use of the SameDay.my platform.

Therefore, I hope my brief description of each of these functions can provide an overview of the advantages to entrepreneurs (vendors) and also members who register an account on SameDay.my.

So, I welcome you to register as one of the entrepreneurs (vendors) on SameDay.my. Please click the link below to register and start selling at SameDay.my!

Vendor registration link: https://sameday.my/vendor-membership/

Thank you.

 

Yours sincerely,

 

Miindah Osman,

Direktor MAM Legacy International Sdn Bhd.